Kilka słów o akademii

W akademii matematyki PIPÓŁ poznasz ludzi, dla których matematyka jest pasją. Chcemy pokazać ciekawą, inspirującą stronę tego przedmiotu. Niech matematyka stanie się oknem na świat i na inne dziedziny wiedzy.

Akademię matematyki PIPÓŁ prowadzi wykwalifikowany nauczyciel mgr Paweł Chołuj (nauczyciel mianowany z uprawnieniami egzaminatora), absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który zajmuje się matematyką z pasji. Paweł był na stypendium zagranicznym na uczelni: Universidade da Beria Interior w Portugalii. Posiada kwalifikacje pedagogiczne do nauczania matematyki, poparte kilkuletnim doświadczeniem. Pracował w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim, I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu. Obecnie jest nauczycielem w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Warszawie.

Oferujemy możliwość skorzystania z korepetycji indywidualnych lub w grupach dwuosobowych.  Przewidujemy możliwość zorganizowania zajęć pt. ” w Kawiarni Szkockiej” i „Banachalia”. Zajęcia „w Kawiarni Szkockiej” przeznaczone będą dla uczniów klas ósmych. Celem ich będzie popularyzacja matematyki, utrwalanie materiału z zakresu szkoły podstawowej i przygotowanie do egzaminu ośmioklasisty.  „Banachalia” mają przygotować do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Celem akademii PIPÓŁ jest inspirowanie, motywowanie i pobudzanie do twórczego myślenia i działania.

Zapraszamy do wspólnej matematyki!